Co se přihodilo :-)

Naplnění objemu blogu a nepodrobenost blogera aneb Tezaurus v akci

2. 4. 2008 16:26
Rubrika: Pro zasmání

Kancelářské programy obsahují celou řadu užitečných nástrojů. Pro ty s menší slovní zásobou je skvělým pomocníkem Tezaurus. Co se však stane, když jeho používání přeženem?

Pro ukázku jsem použíl článek Kodex blogera zde na Signálech, konkrétně jeho část s názvem 1. Naplnění obsahem blogu a nezávislost blogera. Posuďte sami:

 

1. Naplnění objemu blogu a nepodrobenost blogera

Originál: Každý uživatel, který používá na portálu signály.cz službu blog, může na svém blogu svobodně vyjadřovat své názory. Při tom ale nesmí porušovat zákony České republiky či občanská práva a svobody jiných lidí nebo organizací, včetně jejich práva na soukromí. Jedinou výjimkou porušení tohoto je taková situace, kdy lidé či organizace, o kterých bloger píše na svém blogu, sami nejednají v souladu se zákonem nebo v souladu s dobrými mravy. Tedy zveřejnění informací o nich je ve veřejném zájmu.

Tezaurus: Každý použivatel, který používá na průčelí návěst.cz službu blog, může na nezávislém blogu svobodně ztvárňovat svou koncepci. Při tom ale nesmí destruovat soubor zásad České republiky či nevojenské normy a svobody odchylných bytostí nebo orgánu, včetně jejich předpisu na samotu. Milou nepravidelností poruchy tohoto jsou takové poměry, kdy lidé či závod, o kterých bloger komponuje na svém blogu, sami nejednají v souzvuku se zákonem nebo v jednotě s důkladnými obyčeji. Tedy odtajněním oznámení o nich je v otevřené zálibě.

Originál: Samotný obsah jednotlivých blogů nesmí být v rozporu s etikou, ani nesmí odporovat základním křesťanským hodnotám. Obsah také nesmí poškozovat práva, či dobré jméno jiných osob či organizací. Každý bloger serveru signály.cz se zavazuje k tomu, že toto bude respektovat. Jestliže bloger uveřejní nepravdivou, či neúplnou informaci, je povinen svou chybu napravit, a to publikováním doplňujícího textu (není-li chyba příliš závažná) či nového textu. Bloger nesmí úmyslně zveřejňovat zavádějící, nepravdivé, scestné, či neúplné informace. Zároveň také nezveřejňuje takové informace, u kterých si nemůže ověřit jejich pravdivost, nebo si pravdivost neověřil.

Tezaurus: Osamělý vnitřek singulárních blogů nesmí existovat v antagonismu s mravoukou, ani nesmí kolidovat s příznačnými křesťanskými cenami. Výplň také nesmí kazit normy, či kvalitní slávu druhých civilistů či institucí. Každý bloger serveru znamení.cz se zavazuje k tomu, že toto bude šetřit. Jestliže bloger vydá předstírané, či kusé poučení, je povinen svůj poklesek narovnat, a to publikováním doplňujícího díla (není-li chyba nadmíru významná) či pokrokového textu. Bloger nesmí schválně zveřejňovat zavádějící, křivé, úchylné, či necelé poučení. Přitom také nezveřejňuje takové instrukce, u kterých si nemůže legalizovat jejich pravdomluvnost, nebo si upřímnost neověřil.

Originál: Na svůj blog dává bloger články v konečné verzi. Veškeré pozdější úpravy (s výjimkou gramatických, překlepů a takových, které nemají vliv na obsah) musí bloger pouze doplnit k původní verzi.

Tezaurus: Na pravý blog svěřuje bloger dogma v pomíjivém modelu. Veškeré opožděné adjustace (s odchylkou mluvnických, překlepů a takových, které nemají moc na obsah) je bloger nucen výlučně dodat k osobité variantě.

 

 

Sdílet

Komentáře

ObiSkyWalker Lol, no to je opravdu sranda toto číst :-D :-D

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio